Toxic: Alles unter Kontrolle

Back to top

TNO's Toekomstvisie op Arbeidsomstandigheden

Back to top
1 September 2020

Welke uitdagingen staan ons de komende twintig jaar te wachten als het gaat om ons werk en onze arbeidsomstandigheden? Het ministerie van SZW heeft TNO als belangrijke kennispartner gevraagd om haar visie te delen op toekomstige arbeidsomstandigheden. In onze position paper identificeren wij kansen, uitdagingen en oplossingsrichtingen voor de politiek, wetenschap en praktijk. Onze visie wordt, samen met input van anderen, meegenomen in de ‘Arbovisie 2040’.

Download TNO's Arbovisie